Sammen er vi sterke

Seaborns aksjonærer representerer den norske levemåten med spredt bosetting, små familieeide oppdrettsbedrifter i utkantstrøk, hvor vannet er renest og miljøet best. Den enkelte oppdretter er personlig engasjert og vet at deres utkomme leverer fisk av høyeste kvalitet.

Gjennom Seaborn har disse oppdretterne en felles plattform som sikrer bedre kontakt med markedene, samtidig som man bevarer sin uavhengighet. Det sikrer kvalitet i alle ledd.

Våre eiere konsentrert i fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, på vestkysten av Sør-Norge – og Nordland og Troms i Nord-Norge. Seaborn har en åpen eierstruktur, som nye selskaper langs kysten vår ser fordelen av å være del i.

Aksjonærer

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1

Drageid Laks AS

2

Osland Havbruk AS

3

Marø Havbruk AS

4

Flokenes Fiskefarm AS

5

E. Karstensen Fiskeoppdrett AS

6

Steinvik Fiskefarm AS

7

Nordfjord Laks AS

8

Nordlaks AS

9

Mortenlaks AS

10

Eidsfjord Sjøfarm AS