Kvalitetssertifikat

Matvaretrygghet i alle ledd i verdikjeden kan dokumenteres for hver leveranse fra Seaborn. Marco Polo er EUs støtteprogram for prosjekter som fokuserer på å øke tog og sjøtransport fremfor veitransport. Dette fører til færre lastebiler på veiene, mindre forurensning og CO2 utslipp og mer effektiv godstransport. Seaborn er opptatt av at mesteparten av transporten skal gå via tog og sjø.

Miljø

Seaborn tar miljø på alvor og vurderer en rekke tiltak og forhold for å minske påvirkning av miljøet.

Vi jobber med å etablere miljømål for ulike deler av virksomheten i Seaborn.  I dag bruker Seaborn mest mulig togtransport istedenfor bil hvor det er mulig. Fokuset er mer direkte transport istedenfor bruk av terminaler for igjen å redusere våre fotavtrykk i naturen.

Fra denne uken vil Seaborn bruke en mer miljøvennlig plast på alle videreforedlet produkter i Seaborn.  Dette gjelder på alle være vakuumerte produkter i første omgang, men på sikt vil alle våre videreforedlede produkter ha en mer miljøvennlig emballasje.

Den miljøvennlige plasten og «filmen» er laget med hjelp av plantemateriale som sukkerrør, en fornybar ressurs og erstatter fossile kilder. Denne plasten har et lavere CO2-fotavtrykk sammenlignet med vanlig plast.

Dette er bare begynnelsen og Seaborn søker aktivt nye løsninger for materialer og produkter, med hensyn til pakning og emballasje.

Med dette vil vi kommunisere vår forpliktelse til naturen og at vi tar vår del av ansvaret. Vi jobber sammen med våre kunder og samarbeidspartnere, for å finne bedre løsninger hvor dette er mulig på sikt.

Vi ser klart at jobben vi gjør i Seaborn, blir verdsatt blant mange av våre kunder som også har sine krav til miljøet.  Samtidig ser vi at den nye generasjonen av laksekonsumenter er opptatt av miljø og de krever mer fra oss som produsent av laks og ørret og da av Seaborn.

Vi tar derfor ansvar og lever opp til forventningene fra kundene og markedene våre, hvor Seaborn leverer og fyller kravene til våre nåværende og fremtidige lakse- og ørretkonsumenter.

Grønn punkt Norge

Seaborn er medlem av Grønn Punkt Norge. Dette er en organisasjon som sikrer finansiering av returordningene for emballasje og drifter selv returordningene for plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong.

GLOBAL G.A.P.

Dette varemerket forteller forbrukerne om hvordan matvarene er blitt produsert på et oppdrettsanlegg i henhold til miljø, kvalitet og bruk av kjemikalier.
Seaborn utsteder et kvalitetsdokument for hver leveranse som gir full informasjon om produsent, biologiske data, produksjonsdata og fiskefor og har målsettning om en GLOBAL G.A.P i hele kjeden.