Seaborn – et selskap for deg!

Seaborn AS ble etablert i 2001 av en del familieeide bedrifter med lang erfaring i – og tradisjon for fiskeoppdrett gjennom generasjoner. Våre oppdrettere har tilsammen 46 lokaliteter langs kysten av vest Norge og i Lofoten. Selskapet er blitt en betydelig distributør av Norsk Laks og Norsk Fjord Ørret. I et integrert fellesskap tilbyr vi en rasjonell salgsorganisasjon – med effektivitet og stordriftsfordeler.

Våre eiere produserer laks og ørret. De representerer verdikjeden fra stamfisk og rogn, via klekkeri, yngel- og smolt til matfisk av beste kvalitet. Seaborns rett til å overleve i et tøft marked er basert på tilfredse kunder.

Visjon

Seaborn skal være oppdretternes eget salgsselskap.

Misjon

Seaborn skal være broen (linken) mellom produksjon i Norge og det globale markedet for laks og ørret.

Verdier

Seaborn sine oppdrettere er familier som har vært i næringen i generasjoner og har vært pionerer. Våre kunder skal føle nærheten til produksjonen og at de har partnere i Norge som gir dem mer personlig oppfølging.

Personvern

Denne personvernerklæringen gjelder for Seaborn AS sin behandling av personopplysninger.

Personvernerklæring Seaborn AS

Etiske retningslinjer

Seaborns etiske retningslinjer.pdf