Trygghet for kunde og produsent

Seaborn AS har eiere som representerer hele verdikjeden fra stamfisk/rogn til matfisk.
Kjennetegnene er blant annet:

  • gjennom flere generasjoners kultivering, foredles stamfisk og rogn med de beste egenskaper til fisk av beste kvalitet.
  • i våre klekkerier og smoltanlegg, gjennom grundig overvåking og sortering, sikrer vi at den beste smolten kommer til våre matfiskprodusenter.
  • i våre matfiskanlegg vil nøye kvalitetskontroll i hele vekstperioden sikre kvaliteten frem til slakting.
  • på våre slakterier og gjennom samarbeid med ledende transportører sikres kvaliteten gjennom en ubrutt kjølekjede frem til kunden.