Videreforedling (VAP)

Seaborn lanserer egenproduserte porsjonsstykker og fileter uten skjell, både ferske og fryste.

Seaborns policy er å tilby markedet ettertraktede produkter:

  • Videreforedlede produkter produseres av Seaborn-fisk med optimal sporbarhet.
  • Videreforedlede produkter produseres under distributørmerke for å sikre best mulig kvalitet og mattrygghet.
  • Produsenter av videreforedlede produkter må oppfylle alle nasjonale og internasjonale krav.

Vi kan levere både fersk og frossen laks og ørret. Mer informasjon om produktene våre finner du i vår brosjyre.

Trimguide